कोथरूड चषक 2017

कोथरूड चषक 2017 सर्व क्रिकेट रसिकांना कळवण्यात येते की सालाबादप्रमाणे ह्या हि वर्षी 22 जानेवारी ते 26 जानेवारी टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा आयोजित केल्या आहेत.

Event Type : Inter School, Starting From : 22-Jan-2017 To 26-Jan-2017
Posted by : Mahakhel.com

About Event

  Prizing Details
  Inauguration and chief guest
  Rules regulation & notes
  सन्मानचिन्

Organizer

कोथरूड ट्रॅकर्स क्रिकेट क्लब

आयोजक

आशिष मारणे क्रिकेट क्लब

आयोजक

मृत्युंजय क्रिकेट क्लब

आयोजक

राजे इलेव्हन

आयोजक

साईनाथ क्रिकेट क्लब

आयोजक

शिवांजली क्रिकेट क्लब

आयोजक

कृष्णराज क्रिकेट क्लब

आयोजक

दोस्ती क्रिकेट क्लब

आयोजक

Gallery